Diensten

Verpleging en persoonlijke verzorging

Het kan zijn dat u verpleegkundige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een operatie of bij chronische aandoeningen. Voorbeelden van handelingen zijn; toedienen van injecties, zwachtelen en verzorgen van wonden. 

Naast verpleegkundige zorg bieden wij ondersteuning bij uw algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Hierbij valt te denken aan hulp bij aan- en uitkleden, aanreiken van medicatie en aan- en uittrekken van steunkousen.

Samen met de wijkverpleegkundige wordt er een zorgplan met u gemaakt en gekeken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen. 

Individuele begeleiding
Het kan voorkomen dat u wat extra ondersteuning nodig heeft om uw dagelijkse zaken te regelen. Thuiszorg de Ster helpt u de regie terug te krijgen over uw dagelijkse activiteiten tot waar het mogelijk is. Bij individuele begeleiding kunt u denken aan structuur aanbrengen in uw dagindeling, administratieve ondersteuning en hulp bij omgaan met beperkingen. 

Dagbesteding
Verbinding is een van de basisbehoefte van de mens. Het leggen van sociale contacten, actief bezig zijn en invulling geven aan de dag zijn belangrijk. Hier ondersteunen wij u graag mee. Wij bieden op onze locatie Weurt activiteiten voor onze cliënten. Hierbij valt te denken aan samen knutselen, spelletjes doen, gezellig koffie drinken en kletsen. Wij houden rekening met verschillende culturen en religies, daarom is er een aparte gebedsruimte en de mogelijkheid om de rituele wassing te verrichten. Daarnaast is er ook een aparte ruimte om te sporten en een ruimte om tot rust te komen.

Huishoudelijke hulp
Het kan zo zijn dat u extra ondersteuning in het huishouden nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer dit te zwaar wordt voor u door uw persoonlijke omstandigheden. Thuiszorg de Ster houdt rekening met uw wensen en biedt op basis daarvan huishoudelijke hulp. Om dit vergoedt te krijgen heeft u een indicatie van uw gemeente nodig.