Organisatie

Wie zijn wij
Thuiszorg de Ster is een zorginstelling gevestigd in Weurt en levert sinds 2018 verschillende diensten, namelijk verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Binnen onze organisatie hechten wij waarde aan de volgende 5 punten; kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg, zelfredzaamheid, preventie en persoonsgerichte zorg. Thuiszorg de Ster bestaat uit een jong team, ieder medewerker binnen de organisatie heeft zijn of haar eigen professionaliteit en wordt gemotiveerd om zich te ontplooien binnen zijn of haar vakgebied. 

Missie
De kwaliteit van Thuiszorg de Ster staat altijd voorop. Wij hebben aandacht voor verschillende culturen en religies, zodat ieder zich thuis voelt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de zelfredzaamheid te stimuleren, iedereen heeft het recht om zelf de regie van zijn of haar leven te behouden of terug te winnen. 

Visie
Wij willen werken aan een toekomst waar wetenschap en preventie een grotere rol speelt in de wereld van de thuiszorg. Ook vinden wij het belangrijk dat wij continu evalueren en plannen maken om steeds een nog betere kwaliteit te bieden.

Kernwaarden

Bij Thuiszorg de Ster hechten wij waarde aan de volgende 5 punten:

  • Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg heeft bij Thuiszorg de Ster een hoge prioriteit. De zorg in Nederland verandert snel, daardoor is het noodzakelijk dat wij meegaan met de veranderingen om de beste zorg te kunnen leveren. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen worden er verschillende activiteiten ondernomen binnen de thuiszorg. Voorbeelden van deze activiteiten zijn; kennis uitnemen van resultaten van wetenschappelijke onderzoeken en toepassen in de praktijk, samenwerken met verschillende disciplines, casusbesprekingen, intervisie, klinische lessen en intercollegiale toetsingen. Daarnaast is Thuiszorg de Ster aangesloten bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

  • Continuïteit van zorg

Wanneer u ontslagen wordt uit de ziekenhuis of revalidatiecentrum, verwacht u natuurlijk dat de zorg onafgebroken en naadloos verder verleend wordt. Thuiszorg de Ster zorgt voor een goede en complete overdracht, zodat u zelf geen onnodige moeite hoeft te doen en verder kunt gaan met het herstellen van uw ziekte of aandoening. Naast de overdracht wordt binnen de organisatie aandacht besteedt aan de zorgvuldigheid van de overdracht tussen verpleegkundigen en verzorgenden die bij u langskomen. 

  • Zelfredzaamheid

Het vermogen om uzelf te redden op alle levensterreinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg, wordt de zelfredzaamheid genoemd. Voorbeelden van deze levensterreinen zijn; lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren, sociaal netwerk, dagbesteding en huishouden. De reden van het belang van zelfredzaamheid is dat de mens onafhankelijk van anderen wil zijn, zelfstandig wil blijven wonen en zelf de regie over zijn of haar eigen leven wil houden. Dit begrijpen wij als Thuiszorg de Ster en besteden hierdoor veel aandacht aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van cliënten.

  • Preventie

Thuiszorg de Ster is van mening dat preventie een grotere rol moet spelen in de zorg in Nederland. Door continu bezig te zijn met signaleren van risico’s wordt er ingegrepen op het probleem dat zich mogelijk op dat moment nog niet voordoet. Door op tijd in te grijpen wordt ervoor gezorgd dat het probleem niet ontstaat of verergert. De verpleegkundigen van Thuiszorg de Ster begeleiden en coachen cliënten, waarbij het bevorderen van gezond gedrag centraal staat. 

  • Persoonsgerichte zorg

De zorg wordt naast de professionele blik van de verpleegkundigen, gericht op de behoeften en wensen van de cliënt. Thuiszorg de Ster neemt het cliëntperspectief als uitgangspunt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de familie en/of mantelzorgers. De verpleegkundige kijkt samen met u naar uw situatie en hierna wordt er een zorgplan ontwikkeld. Zo wordt er gezorgd voor passende zorg en ondersteuning voor u als cliënt.